Prof. dr Hans Jansen (1942) is Arabist. Sinds 1 juli 2014 is hij lid van het parlement van de Europese Unie voor de PVV. Hij heeft Arabisch en Semitische talen gestudeerd in Amsterdam, Leiden en Cairo. De rode draad in zijn loopbaan is het onderzoek naar godsdienst in het algemeen en naar de islam in het bijzonder. Hij is een van de weinige islam-watchers in Nederland die zonder roze bril naar de recente ontwikkelingen binnen de islam durft te kijken.

Sinds september 2013 schrijft Hans Jansen voor de site GeenStijl. Hij heeft de polemiekprijs ‘Het Scalpel 2012’ gewonnen op de ‘Avond van de Polemiek’ in de Balie te Amsterdam, op 2 november 2012. Zijn bijdragen aan de site Hoeiboei hebben zo nu en dan landelijk enige ophef gebaard. In 2010 raakte hij als getuige-deskundige betrokken bij het strafproces tegen de politicus Geert Wilders. Voor een gedetailleerde terugblik op deze wonderlijke episode, klik desgewenst hier.

Aan de Universiteit van Utrecht is hij van 2003 tot 2008 hoogleraar geweest voor ‘het hedendaagse Islamitische denken’. Hij is verder werkzaam geweest aan de universiteiten van Leiden en Groningen. Van 1991 tot 1997 is hij lid geweest van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking, de NAR, en heeft deelgenomen aan de polemiek over de zin en de zinloosheid van internationale hulp.

Naast zijn academische carrière heeft hij in het Midden-Oosten tal van nevenactiviteiten ontplooid, onder andere voor het Rode Kruis in Irak in 1990. Hij heeft zo goed als alle landen in het Midden-Oosten wel eens voor langere of kortere tijd bezocht, en bijna vier jaar in Egypte gewoond, waar hij van 1979 tot 1982 directeur van het Nederlands Instituut te Cairo is geweest.

Hij schreef onder andere een (in het Duits vertaald) spraakmakend boek over de biografie van Mohammed, de profeet van de islam, en het standaardwerk The Neglected Duty: the Creed of Sadat’s Assassins dat handelt over de ideologie en theologie achter de moord in 1981 op de Egyptische president Sadat. Zijn boeken zijn niet alleen in het Duits vertaald maar ook in het Joegoslavisch, Turks en Indonesisch.

Hij heeft artikelen gepubliceerd in onder andere de Volkskrant, NRC, Parool, Trouw, HP/deTijd en het inmiddels opgeheven legendarische weekblad OPINIO. Zijn boekje Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten werd in 2008 in Nederland een bescheiden bestseller. De eigenaardige titel van dit boekje is ontleend aan de Koran: In dit boek dat voor Moslims geldt als het letterlijke woord van God worden de niet-Moslims met deze dierennamen aangeduid.

In 1992 is een door hem bewerkte editie van de gezaghebbende Koranvertaling van prof. dr J.H. Kramers verschenen. Deze bewerking wordt nog steeds regelmatig herdrukt. Jansen heeft sinds 1968 regelmatig bijdragen geleverd aan radio- en televisieprogramma’s als PowNews, Pauw & Witteman, DWDD, RTL Nieuws, Buitenhof, NOVA en AHN, en aan de dag- en weekbladen.

Deze website bevat een nagenoeg complete lijst van publicaties en een kort CV, bevat enkele links en biedt bovendien de mogelijkheid artikelen te downloaden die Jansen de laatste jaren gepubliceerd heeft.

Cairo, Azhar bibliotheek, 1979

 

Uit het archief: Als tolk in de rechtbank van Haarlem, 1974