"Jup, die hebben een hoop wapperen in hun bovenkamer, onder andere een extremistische haathaathaatversie van de islam”, heeft GeenStijl op 23 mei 2013 geschreven.Maar:


Het probleem met de islam is nu juist dat de islam in al zijn vormen voor de toepassing van de islam pleit, en dat kan maar één ding betekenen: toepassing van de sharia. De hoofddoek is bijvoorbeeld een vlag die laat weten dat de islam én de sharia zullen moeten worden toegepast. Onder de sharia heeft iemand die nog geen moslim is geen rechten. Tegenover mensen die nog geen moslim zijn is de sharia niet alleen een license to kill, maar ook een jachtacte die roof en diefstal (niet hetzelfde trouwens), verkrachting, aanranding, huidskleurdiscriminatie, jodenhaat en nog een rij andere zaken die onder Nederlands recht vooralsnog verboden zijn, wettig maakt. Er is wel vaak sprake van haat maar niet altijd, een slager haat zijn koeien immers ook niet.


Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Dat neemt niet weg dat er grote aantallen zwijgzame moslims zijn die te humaan en te fatsoenlijk zijn om aan deze kwaden mee te doen. Het zou goed zijn als die zwijgzaamheid verbroken werd, en het fatsoen en de humaniteit van deze mensen er toe zou leiden dat ze openlijk stelling zouden nemen tegen de sharia fundamentalisten, hoe gevaarlijk dat in het begin ook zal zijn.